You should install Flash Player on your PC

  دو نوشته از مسعود فراستی و هوشنگ گلمگانی

 آرشیو

 خانه نخست

متن قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف وحجاب همراه با مقدمه ما

 

ج. ا از بدو تولدش برای در بند کشیدن زنان ایران برنامه ریزی کرد، در همان زمان که خمینی زنده بود و از قدرت ونفوذ نیز برخوردار ،جمعی متوهم همراه داشت وروشنفکران چراغ بدست بسیاری به بهانه دفاع از مواضع ضد امپریالیستی امام مجر ی چشم بسته فرامین او بودند ودر رشد اندیشه ارتجاعی خمینی نقش موثری داشتند(میراث شوم خمینی هم اکنون نیز برای باند ها ودستجات مدافع حفظ نظام  اعتبار دارد والان هم باند غالب ومغلوب هر کدام دیگری را متهم می کنند که از اندیشه های تابناک قاتل جماران منحرف شده اند ،موسوی وکروبی زیر تصویر امام بیانه های مثلا رهبریشان را صادر میفرمایند! درست مثل اینکه شخص واشخاصی ویا جمعیت هایی  مدعی مخالفت  نازیسم باشند اماپوستر های تبلیغاتی شان مزین به تصاویر پیشوا بشود) مقابله با آزادی پوشش یکی از صد ها طرح وبرنامه های  خمینی بود  که با واکنش شجاعانه زنان  مواجه شد ودر زمان اوج قدرت خمینی در تظاهراتی عظیم  که همیشه در تاریخ مبارزات زنان ثبت شده است رو در روی نظام تازه متولد شده ایستادند. در این 31 سال نیز زنان در هر فرصت وموقعتی با این اندیشه پوسیده رژیم مقابله کرده اند ورژیم نتوانسته این گونه قواعدارتجاعی راآنگونه که خودش انتظار دارد پیاده واجرا کند .در دستور کار قرار گرفتن دیگر بار چنین طرحی که مشابه اش بارها تجربه شده وشکست خورده نشانه ناکامی نظام در این زمینه ودر طول عمرش است. این طرح  چندین ماده دارد ،همراه با تهدید مردم اما در حقیقت هیچ ندارد ودر مواد آن چند جمله کلیشه ای وانشاء وار دایم تکرار می شود . احمدی نژاد هم با توسل به روش حاتمی شارلاتان خودش را مخالف اجرای این پروژه معرفی می کند حتا روزی نامه امنیتی کیهان شریعتمداری که همرا ه با همزادش رجا نیوز بلند گوی تبلیغاتی احمدی نژاد هستند جنگ زرگری در ارتباط یا این فرمان نامه با احمدی نژاد به راه انداخته اند. اما زنان ایران در نهایت این پروزه را هم به شکست خواهد کشاند. با هم قانون راهکار های اجرایی عفاف وحجاب را میخوانیم:

 ***

 خبرگزاري فارس: قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب 13 دي 1384 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده اما با گذشت بيش از 4 سال هنوز گام جدي براي اجراي آن برداشته نشده است.

به گزارش خبرگزاري فارس، متن قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به شرح ذيل است:

مقدمه:

حجاب از ارزنده‌ترين نمودهاي فرهنگي، اجتماعي در تمدن ايراني - اسلامي است كه پيشينه آن به قبل از ورود اسلام مي‌رسد، اما در فرهنگ اسلامي به اوج تعالي و منتهاي ارزش و اعتبار خود مي‌رسد.

حجاب و عفاف پديده مذهبي - ارزشي مهمي در تعاليم اسلامي است و توجه به زمينه‌هاي فرهنگي - اجتماعي به عنوان بستر آن بسيار شايسته و لازم است و اشاعه و تعميق آن نيازمند آموزش‌هاي بنيادين و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است.

بديهي است كه در كنار شرايط مساعد اجتماعي براي ارزش تلقي كردن و الگوپذيري اين فرهنگ، نيازمند دروني و نهادينه شدن آن در وجود افراد است بدون شك رسيدن به اين هدف نيازمند مشاركت و توجه جدي همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند است

سياست‌ها و راهكارها

1- در اولويت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي كشور براي مقابله با روند فزاينده بدحجابي.

2- ابلاغ روش‌هاي اجرايي و تعيين ضوابط و هنجارهاي روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌هاي رسمي و اداري كشور.

3- نظارت بر رعايت حريم حجاب و عفاف در سازمان‌هاي دولتي و عمومي و نظارت و تأكيد بر ضرورت رعايت سادگي و پوشش و فرم‌هاي اسلامي و حضور ساده و بي‌آرايش در محيط كار به دليل تأثير منفي بر مراجعان.

4- تعريف استانداردهاي فرهنگي مناسب براي ترويج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ ديني و ملي و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي ترويج الگوهاي مناسب پوشش اسلامي توسط نهادهاي الگو ده.

5- ايجاد مراكز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازي، ارائه مدل‌هاي مناسب و متنوع و ايجاد رقابت سالم در زمينه بين افراد.

6- وضع قوانين و مقررات لازم براي اصلاح وضعيت پوشش در جامعه.

7- گسترش و تقويت مراجع قانوني براي ترويج پوشش اسلامي در جامعه.

8- اصالت بخشي به فرهنگ عفاف از طريق محصولات متنوع فرهنگي، هنري متناسب.

9- رعايت حجاب و حفظ شئون اسلامي از سوي مديران، مسئولان حكومتي و خانواده‌هاي آنان و تدوين شاخص‌هايي در اين زمينه براي گزينش مديران.

10- رفع اشكالات قانوني در نحوه توليد،‌ توزيع و عرضه پوشاك داخلي و خارجي.

11- پيگيري نحوه اجراي طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمر در جلسات شوراي فرهنگ عمومي استان‌ها و ارائه گزارش‌هاي منظم به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميته).

12- ارزيابي دقيق از اجراي طرح‌ها توسط دستگاه‌هاي فرهنگي، انتظامي و قضايي براي مقابله با مظاهر بدحجابي و يافتن راهكارهاي مناسب توسط كميته توسعه و ترويج فرهنگ عفاف.

13- نظارت و ارزيابي عملكرد رسانه‌ها - خصوصاً صدا و سيما - در ارتباط با الگوهاي تبليغي آنها و تأثير آن در جامعه.

14- احياي سنت حسنه امر به معروف و نهي از منكر درمورد حجاب و عفاف.

15- فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي تهيه كتب، نشريات و توليدات علمي - فرهنگي به منظور ترويج فرهنگ عفاف و پاسخگويي به شبهات موجود در مورد آن.

16- انجام سياست‌هاي تشويقي درباره مديران و كارگزاراني كه در محيط كار خود اصول عفاف و پوشش اسلامي را رعايت مي‌كنند.

 

وظايف تخصصي دستگاه‌هاي قانونگذار و اجرايي

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

1- هماهنگي و نظارت بر رسانه‌هاي ارتباط جمعي همانند: روزنامه‌ها، مجلات و محصولات سمعي و بصري، نمايش‌ها و ... براي توجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعايت آن.

2- حمايت مادي و معنوي از آثار فرهنگي - هنري همانند تسريع در صدور مجوز،‌ ارايه يارانه و تشويق توليد كنندگان آثار فرهنگي و هنرمنداني كه راهكارهاي تازه و جذاب در راستاي توسعه فرهنگ عفاف ارائه مي‌كنند.

3- جلوگيري از انتشار و تبليغ كالاهاي فرهنگي كه با فرهنگ عفاف و حجاب مغايرت داشته باشد مانند (كتاب، فيلم، نشريات، تئاتر و ...)

4- ترويج الگوهاي مناسب براي عفاف و حجاب و ممانعت از ترويج فرهنگ مدگرايي منفي در محصولات و كالاهاي فرهنگي.

5- هماهنگي و همكاري با رسانه‌هاي جمعي براي ايجاد حساسيت لازم در خانواده‌ها نسبت به اهميت فرهنگ حجاب و عفاف.

6- توليد سمفوني و آثار موسيقايي متناسب با موضوع عفاف و حجاب.

7- برگزاري جشنواره‌هاي فرهنگي - هنري، منطقه‌اي، ملي و بين‌المللي براي رواج فرهنگ عفاف و حجاب.

8- استفاده از ظرفيت سازمان‌هاي فرهنگي غير دولتي و خصوصي جهت ترويج فرهنگ عفاف و حجاب.

9- نظارت فرهنگي بر اينترنت و ايجاد سياست‌هاي حمايتي و هدايتي به منظور تعميق فرهنگ عفاف و حجاب و جلوگيري از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگي.

10- تبيين و تحليل ريشه‌هاي ديني و اعتقادي فرهنگ عفاف و حجاب - به ويژه براي نسل جوان - از طريق توليدات ملي، برگزاري نشست‌هاي فكري - فرهنگي، ايجاد باشگاه انديشه و مانند آن.

11- نظارت بر تشكل‌هاي هنري - مردمي، نمايشگاه‌هاي هنري و محافل هنري عمومي مانند: كنسرت‌ها و نمايشگاه‌ها در جهت رعايت عفاف و حجاب.

12- اهتمام لازم براي اجراي قانون منع استفاده ابزاري از تصاوير زنان در مطبوعات.

13- به عضويت پذيرفتن خانم‌هاي متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هيئت‌هاي نظارت بر بازبيني فيلم، كتاب و .....

14- تهيه فيلم‌هاي سينمايي در مورد تاريخچه‌ كشف حجاب در ايران و بررسي علل و عوامل آن.

15- استفاده مناسب از لباس‌هاي اسلامي - ملي (حجاب و حجاب برتر) در فيلم‌هاي سينمايي و استفاده نكردن از اين پوشش توسط شخصيت‌هاي منفي و منفور در فيلم‌ها.

16- ارزيابي مستمر وضعيت حضور زنان در فيلم‌هاي سينمايي و مطبوعات.

17- نظارت دقيق و اصولي بر وضعيت فرهنگي - اخلاقي سالن‌هاي سينما و مراكز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

18- حمايت از انتشار نشريات تخصصي و پوشاك اسلامي و سعي در جهاني كردن اين نشريات از طريق اينترنت.

19- ارتباط مستمر و تبليغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ايراني - اسلامي در بين ايرانيان مقيم خارج از كشور به وسيله رايزني‌هاي فرهنگي در سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در سراسر دنيا ( با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي)

20- همكاري و هماهنگي درجهت اعزام گروه‌هاي فرهنگي جهت ترويج و تبليغ فرهنگ و آداب اسلامي - ملي براي ساير ملل- خصوصاً ايرانيان مقيم خارج از كشور - (با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي)

21- توسعه و گسترش ارتباط فرهنگي - اسلامي و ملي بين سفارتخانه‌هاي كشورهاي اسلامي در ايران ( با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي).

 

وزارت بازرگاني

 1- حمايت عملي از طراحان و توليد كنندگان پوشاك‌ ساده و اسلامي در جهت ايجاد تنوع در الگوهاي پوشش اسلامي.

2- نظارت مستمر و مؤثر بر عملكرد واحدهاي توليدي پوشاك از طريق سازمان‌هاي مربوطه.

3- حمايت كامل - حتي يارانه‌اي - از واحدهاي توليدي پارچه‌هاي چادري.

4- كنترل اماكن تجاري عمومي (شامل فروشگاه‌ها، مجتمع‌هاي تجاري، نمايشگاه‌ها و ...) از نظر پوشش و بدحجابي.

5- تدوين قوانيني براي ممنوعيت عرضه لباس دست دوم خارجي در كشور.

6- اجراي شيوه‌نامه و ملزم ساختن، واحدهاي توليدي جهت نصب نام تجاري (Brand) بر روي پوشاك توليد شده در داخل.

7- اطلاع رساني و ارتقاء سطح دانش و بينش واحدهاي توليدي،‌ توزيعي، آرايشگاه‌ها، دستگاه‌هاي عرضه لوازم بانوان در مورد حجاب و عفاف.

8- حمايت‌هاي همه جانبه از برگزاري جشنواره‌هاي ادواري و نمايشگاه‌هاي عرضه البسه و لوازم زنان منطبق با الگوهاي ارزشي اسلامي و معرفي واحدهاي نمونه در سطح كشور و خارج از كشور.

9- پيشنهاد قوانين مشخص در مدت 3 ماه براي نظارت بهتر بر توليد و توزيع پوشاك و نحوه برخورد با متخلفان واحدهاي توليدي و استانداردسازي آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي.

10- اهتمام براي اجراي مناسب تر مقررات درچيدمان آرايش / تزيين ويترين‌ها و استفاده از مانكن‌ها جهت حفظ عفت عمومي.

11- نظارت بر رعايت اصل عفاف در نوع بسته‌بندي و عدم استفاده از تصويرهاي نامناسب در تبليغات تجاري كالا.

12- تهيه احكام شرعي مرتبط با اسناد و آموزش آن به اصناف توسط وزارت بازرگاني قبل از اخذ مجوز فعاليت.

13- برگزاري نمايشگاه‌هاي لباس - ملي و مذهبي - جهت ارائه الگوهاي اسلامي و سالم به توليدكنندگان و مصرف كنندگان.

 

سازمان صدا و سيما

 1- اهتمام ويژه در خصوص معرفي و ترويج فرهنگ عفاف به منظور نهادينه سازي و جذاب نمودن آن.

2- تبيين نقش حجاب و عفاف در افزايش سلامت جامعه و بهره‌وري آن از طريق توليد برنامه‌هاي مختلف.

3- فرهنگ‌سازي در زمينه اصلاح پوشش نامناسب و ارائه راه‌حل‌هاي مؤثر و فوري از طريق توليد برنامه‌هاي كارشناسي، گفتمان، توليد فيلم، تيزرهاي تلويزيوني و ...

4- تبيين و‌ آموزش احكام شرعي حجاب و عفاف و رعايت حريم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معيارهاي رفتار صحيح زن و مرد جهت برقراري روابط متعادل اجتماعي.

5- به تصوير كشيدن ابعاد شخصيت‌هاي الهي اسلام چون حضرت زهرا (س)، حضرت زينب (س) و زنان نمونه از صدر اسلام تا دوران معاصر در مناسبت‌هاي مذهبي و ملي و تأثير آن در فرهنگ سازي و گسترش ارزش‌هاي اسلامي به صورت جذاب.

6- ترويج الگوهاي مناسب حجاب از طريق توليد فيلم و سريال و ساير برنامه‌هاي تلويزيوني و انجام مناظره علمي، فرهنگي و هنري در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحكام بنيه اعتقادي و فرهنگي جوانان.

7- به تصوير كشيدن چهره بانوان محجبه كشورهاي خارجي در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي، هنري،‌ اجتماعي و سياسي از طريق برنامه‌هاي تلويزيون و تهيه فيلم از زندگي آنان.

8- تهيه فيلم و ارايه تصوير روشن از تاريخچه و خاستگاه كشف حجاب در ايران به عنوان يك حركت سياسي با هدف تخريب بنيان‌هاي فكري و عقيدتي و رفتاري زنان در جامعه.

9- آموزش و ترويج احكام شرعي حجاب و پوشش بومي (منطقه‌اي) در جغرافياي جمهوري اسلامي ايران.

10- به تصوير كشيدن زنان تحصيلكرده،‌ ممتاز، متعهد و باحجاب در فيلم‌ها و مجموعه‌هاي هنري و پرهيز از نشان دادن آنان در نقش‌ها و شخصيت‌‌هاي عامه و كم‌سواد.

11- نشان دادن وضعيت حقوقي، فرهنگي و اجتماعي زنان در غرب و مقايسه آن با وضعيت زنان در غرب و مقايسه آن با وضعيت زنان در ايران به منظور ايجاد احساس رضايت خاطر زنان ايراني از فرهنگ ديني و پايبندي آگاهانه‌تر آنان به عفاف و حجاب.

12- نشان دادن اثرات منفي فرهنگ مبتذل و غير اخلاقي غرب در زندگي اجتماعي و خانوادگي.

13- انجام تمهيدات لازم براي كاهش تأثيرات منفي سريال‌ها و فيلم‌هاي خارجي متضاد با فرهنگ اسلامي از طريق نقد و بررسي فيلم‌ها و سريال‌ها.

14- معرفي نمونه‌هاي عيني از اساتيد، مربيان، نفرات اول كنكور، المپيادي‌ها و خانواده‌هاي ايثارگران و .. از نظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده زيستي.

15- انعكاس موفقيت‌هاي جوانان - خصوصاً دختران - در ابعاد مختلف با هدف احيا و تقويت شخصيت و منزلت اجتماعي آنها.

16- تهيه فيلم و گزارش از زندگي زنان فعال در عرصه‌هاي خانوادگي، مديريتي، علمي، فرهنگي و هنري با محوريت موضوع عفاف و پوشش.

17- آشنا كردن خانواده‌ها و جوانان نسبت به برگزاري ازدواج كم هزينه و ساده با توجه به شرايط اقتصادي جامعه.

18- بازنگري در شرايط انتخاب فيلم‌ها و سريال‌هاي خارجي بر اساس ملاك‌هاي حجاب و عفاف.

19- تهيه برنامه‌هاي متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف براي كودكان و استفاده از قهرمان‌هاي عروسكي مطرح در كارتون‌ها و برنامه‌هاي كودك نظير (علي كوچولو، كلاه قرمزي و ... در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با همكاري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان)

20- تهيه برنامه‌هاي مختلف در خصوص تاريخچه و جايگاه پوشش و حجاب در غرب، تبيين علل و عوامل آن و چگونگي رواج فرهنگ برهنگي در سده‌هاي اخير در آن جوامع.

21- نظارت مستمر بر تبليغات تجاري به منظور جلوگيري از ايجاد روحيه مصرف گرايي و تجمل پرستي به عنوان عوامل ترويج بي مبالاتي اخلاقي و سوق آن به سوي تبليغات و آگهي‌ها فرهنگي و اخلاقي.

22- تدوين سياست‌هاي روشن و مشخص در مورد سبك لباس و آرايش هنرمندان، مجريان زن و مرد و ... در برنامه‌ها، فيلم‌هاي سينمايي، تئاتر و ... با محوريت عفاف و حجاب.

23 - اطلاع رساني مناسب و دقيق به خانواده‌ها در مورد علل آسيب‌هاي اجتماعي و انحرافات در خصوص زنان بي سرپرست، كودكان خياباني، طلاق، اعتياد، فرار دختران و نشان دادن عدم رعايت عفاف و حجاب در بروز اين آسيب‌ها.

24- انعكاس عواقب منفي استفاده از فيلم‌ها، نوارهاي مبتذل و حضور در گروه‌هاي منحرف بر زندگي فردي - اجتماعي از طريق برنامه‌هاي مناسب به صورت طبيعي و غير عمدي.

25- نشان دادن اثرات منفي تاثير فرهنگ مبتذل و غير اخلاقي غرب در زندگي اجتماعي نوجوانان به صورت طبيعي.

26- بيان آيات و روايات و توصيه‌هاي ديني در مورد مسئوليت مشترك زن و مرد در رعايت نگاه، رفتار و گفتار.

27 اتخاذ سياست‌هاي انضباطي در خصوص بازيگران زن صدا و سيما و جلوگيري از تجليل و تبليغ چهره‌هايي كه در مناظر اجتماعي و عمومي با ظاهر و پوشش بد حضور پيدا مي‌كنند.

28- ترغيب و تشويق توليد كنندگان آثار فرهنگي كه راهكارهاي بديع و جذاب در راستاي تعميق و توسعه فرهنگ عفاف ارائه نمايند.

29- تجليل از هنرمندان و فرهنگسازان متعهد كه در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر هستند.

30 - افزايش سطح آگاهي خانواده‌ها از طريق رسانه ملي در مورد اهميت فرهنگي عفاف و حجاب.

31- سفارش ساخت و توليد آثار برجسته و تاثير گذار در موضوع حجاب.

 

* اعلام کرده اند هنوزهم موادی به این پروژه خواهند افزود که برای نشان دادن میزان حماقت وغقب ماندگی ودر ماندگی نظام همین 21 بند کفایت می کند.