You should install Flash Player on your PC

یاران وهمراهان سالهای نخستین آغاز کار سینمای آزاد،  این بار گیتی ناوران ( نوین)

 آرشیو

 خانه نخست

 یاران وهمراهان سالهای نخستین آغاز کار سینمای آزاد

 این بار گیتی ناوران ( نوین)

 

 ما در آغاز جمع کوچکی بودیم، دفتر سینمای آزادهمان کیف دستی طرح سامسونت بود که من با خودم حملش می کردم. در آن دوران فقط  پیوستگی گروه و  حضور جوانان مستعد درجمع کو چک ما  در تهران زمینه ساز رشد گروه ما وتبدیل این جمع به جنبشی تاثیر گذار در سراسر ایران نشد. بلکه همراهی وپشتیبانی نویسندگان وهنرمندان مستقل نیز ما را در پیمودن این راه  در آغاز ودر دوره نخستین  کار سینمای آزادکه ناشناس تر بودیم بسیار  موثر بود. من به هر مناسبت از کسانی که در طول عمر سینمای اژاد  به نوعی همراه ما بوده اند به نیکی  یاد کرده ام اما همراهان سال های نخستین سینمای آزاد که هنوز شهرتمان به گستردگی دوره دوم سینمای آزاد نبود  برایم ارزش ویژه ای دارد،علاوه بر فریدون رهنما که پشتیبانی معنویش در آن جو که  قلم های مسموم بسیار سعی در خاموش کردن این صدای جوان وضربه پذیر  داشتند بسیار مغتنم بود . من خودنیزدو دوست داشتیم که اکثر روزها و وقت های آزاد را با هم می گذراندیم. گیتی نوین  گرافیست وهمسرش فرید نوین که برنامه ریز سازمان برنامه بود اما مشتاق وکنجکاو مسایل هنری ، نقد ها ونظرهای  پیوسته فرید  در باره فیلمها وبرنامه های سینمای آزاددرماهنامه نگین و  در دیگر روزنامه  هادر جدی شدن نگاه جامعه به کارهای سینمای آزاد  سهم موثری داشت وگیتی هنرمند خلاق  وجوانی  بود که کارهای گرافیکش به خصوص برای ماهنامه معتبر نگین مورد توجه قرار گرفته بود  او هم کارهای گرافیک سینمای آزاد را بعهده گرفت ( طراحی صفحات وطرح روی جلد نخستین کتاب سینمای آزاد، طرح روی جلد کتاب دوم سینمای آزاد کار گیتی نوین بود) من این دو دوست را سالها بود گم کرده بودم وکوشش هایم یرای یافتن آنها بی نتیجه مانده بود وقتی کمی با فیس بوک آشنا شدم یک پیام برای بهنام ناطقی فرستادم ( بهنام برنامه سازی بود  که او هم  در دوره دوم سینمای آزاد که دیگرمشهور شده بودیم چه در برنامه تلویزیونی اش وچه در مطبوعات برنامه های سینمای آزاد را باز تاب می داد.در دوره ای  سینمای آزاد وگیتی دفتر مشترکی داشتند که همان دفتر آتله نقاشی گیتی هم بود ،بهنام اکثر روزها به ما سر می زد  ،امید داشتم که از طریق وی بشود فرید وگیتی را دوباره یافت  وبا راهنمایی بهنام این دو یار  قدیم وندیم را یافتم)

گیتی این پیام را در جواب پیام کوتاه من برایم فرستاد:

گیتی نوین به بصیر نصیبی کهن دوستی خوب و نازنین به گرمی خوش آمد میگوید. بصیر بنیانگذار سینمای آزاد در ایران است . گروهی از جوانان فراانگاران که سینمای نووای ایران را بازساختند و شنا سا ندند. من نخستین کارگاهم را با سینمای آزاد همسایه بودم و برخی از نخستین پخشاره ها و پوشه های کتابهاشان را نگاراییدم این بار  در باره کار ها ی با ارزش گیتی نوین به اختصار صجبت می کنیم در فرصتی دیگر نقد ها ونظر های فرید را  تا آن حدی که در آرشیو من  می شود یافت. باز پخش می کنیم.  ب.نصیبی

 

تمام مطلب را به صورت پ. د .اف بخوانید

کارنامه وزندگی نامه (خلاصه شده)

گیتی نه سال داشت که خانواده اش برای همیشه در تهران ماندنی شد. درسالهای نوجوانی بود که دبیر نگاره گری دبیرستان اسدی به مند هنری بارز او آگاه شد و او رابه نوید آورد تا در هنرستان هنرهای زیبای دختران نام نویسی کند. گیتی گواهینامهٔ هنری خود رادر سال۱۳۴۴ از هنرستان هنرهای زیبای دختران دریافت کرد ، و سپس هنرنامهٔ دانشگاهی(لیسانس) خود رادر رشتهٔ گرافیک از دانشکدهٔ هنرهای تزیینی در سال ۱۳۴۹ بدست آورد . در سال ۱۳۵۳ پس از ازدواج با دکتر فرید نوین رهسپار هلند شد و در دانشگاه آزاد  Vrije Academie voor Beeldende Kunsten آموزش خود رادنبالگیری نمود. سپس در ۱۳۵۴ راهی منچستر گردید و چم‌های گوناگون نگارگری رانزد استادان برگزیده فراگرفت. سرانجام در کانادا خانه برپاکرد  و سرانچام از سال ۱۳۷۷ تاکنون در ونکوور به سر می‌برد. 

نخستین نمایش کارهایش در نگارخانه نگار، به مدیریت افسانه هویدادر یکشنبه هفتم آذر ۱۳۵۰ بود. گیتی این نمایش را گویا و خاموش نامیده بود (او این سنت نام گذاری نمایش‌های آثارش را همواره دنبال کرد). این نخستین نمایش با خوش آمد بسیار هنردوستان و روزنامه‌های هنری روبرو شد

در خرداد ماه سال ۱۳۵۲ گیتی دومین نمایشگاه خود را در نگارخانه سیحون با نام پوستموس سیری در فضاهای شعری شاملو برپا نمود. این نمایشگاهی گفتگو برانگیز بود، چرا که گروهی از منتقدان را بینش آن بود که محتوا و مضمون تابلوها بیشتر از شاملوست نه گیتی نوین

پس از این دو نمایشگاه تک-تنه و چندین نمایشگاه گروهی گیتی نوین درنخستین نمایشگاه هنری بین المللی تهران با همیاری نگارگران اروپایی Salon d' autumnپاریس شرکت نمود.

آخرین نمایشگاه تک-تنهٔ او در ایران تنناها یا هو نام داشت که در سال ۱۳۵۳ در نگارخانه سیحون برپا شد. 

گیتی نوین نخستین گرافیست زن ایرانی ست که کارهایش در ایران و جهان شناخته شده ست.  کارهای گرافیک او بر روی جلد مجلات نگین ، زمان ، کتاب اول ودوم سینمای آزاد، جُنگ چاپار و ماهنامهٔ Breaking the Silence در اتاوا چاپ شده ست. گیتی گرافیست نخستین جشنواره بین المللی فیلم تهران بود، و طرح روی جلد کاتالوگ جشنواره ازوست.

شهرام معتضدی در باره گیتی کارهایش می نویسد:

"من در بیست و هشت سال پیش افتخار شاگردی گیتی نوین را داشتم و یادم می‌آید وقتی با استاد راهنمایم در بارهٔ انتخاب واحدهای درسی مشورت می‌کردم ایشان به من گفتند که: امسال شانس آن را داری که در کلاس گیتی نوین شرکت کنی، چراکه ما ایشان را با زحمت بسیار متقاعد کرده ایم که درس بدهند و سال دیگر ممکن ست این شانس را نداشته باشی. در آن سال ها ایشان دو کلاس گرافیک و تزیین معماری داخلی را در مدرسهٔ عالی ساختمان درس می‌دادند و من در هر دو واحد ثبت نام کردم و هیچ وقت نشده ست که از بخت خوش خود سپاس گذار نباشم. چرا که بعدها که برای تحصیلات به اروپا رفتم، دریافتم که کارهای استاد نوین در میان گرافیست های بزرگ دنیا شناخته شده ست و حتی طرح های ایشان را در کلاس های مختلف مورد بررسی و تحقیق قرار می‌دهند... وقتی استاد نوین را دیدم هنوز همان شرارهٔ درخشانی که نشان از شیدایی ایشان به هنرشان ست از دیدگانشان تلالو می‌زد.پس خویشتن را به ایشان شناساندیم و گفتیم که افتخار شاگردیشان را داشته ایم، و از استاد اروپایی مان برایشان گفتیم که پس از نشان دادن "لیز تایلور سرخ" کار "اندی وارهول" ، کار صادق هدایت" از طراحی های استاد را، به عنوان گام دیگری ر تفکیک گرافیکی سطح های رنگی یک پرتره به ما ارایه کرده بود."

 گیتی نوین وترانسپر سیو نیزم

فرا-انگاشت (ترانسپرسیونیزم)

گیتی نوین نخستین پایه‌ها ی ترانسپرسیونیزم را در سال ۱۹۹۴ پی ریزی کرد. جنبش ترانسپرسیونیزم پاسخی بود به دیدگاه‌های "فرا نو گرایی - High modernism " و سر آن داشت که آرمان های "مردمانی - humanism " و ارزش های "عرفانی - acroamatics " را با برداشت های زیباشناسانهٔ زیبایی ، آهنگینی ، و فره وری بازگشایی و روشنی دهد.

ترانسپرسیونیزم به رویارویی با دام کژبینی "پسا- نوگرایی- post modernism" برمی خیزد، که مرگ هنر را آوا کرده بود .  اما ترانسپرسیونیزم هنر را سر چشمهٔ همیشگی زایندگی و آفرینشی وهومنی می خواندو از تماشا گر خود می خواهد که او رادر تلاش هنرش یاری دهد تا که شاید به آفرینش "شگرف" شدایی دهد. در این روندار نقش هنرمند تنها آنست که راه گشای و برانگیزندهٔ نیروی تخیل تماشاگر باشد و از عشق مدد گیرد تا که مگر سامان دهد به دنیایی که هم در روان پنهان و هم در سیمای آشکار خود آشفته ست.

برای دست یابی به این آرمان ترانسپرسیونیزم از افسانه‌ها و اسطوره‌ها که یادآور خاطره‌ها ی مشترک انسانی ست یاری می‌گیرد، افسانه‌هایی همچون داستان "کلیتای"، دوشیزه‌ای که به "آپولو" خداونگار خورشید دل باخت و سرانجام او آن شد که به گل آفتاب گردان تبدیل شود و هر روز از دورها نظاره گر پرتو آن یار باشدکه پهنهٔ آسمان را بر گردونهٔ زرین خویش می پاید. و "کلیتای" از تابش و روشنی عشق او زندگی می‌گیرد و رشدمیکند 

 گیتی نوین از خود می گوید:

من تحصیلات دانشگاهی خود را در دههٔ ۱۹۶۰ میلادی به انجام رساندم. در آن زمان ها مدرنیزم و پست-مدرنیزم گروندگان بسیار داشتند و نفوذ غریبی در عرصهٔ هنر . فرهنگ آن روزها نقاشان فیگوراتیو و هنر تجسمی را به سخره می‌گرفت و این جهت گیری طرفه می نمود. آنچه در هنر مهم تلقی می‌شد شوکه کردن تماشاچی بود باگونه یی ظاهرسازی. زیبایی و تحسین عقلانی شور زیبایی تحمل می‌شد. اما ارزش روشنفکرانهٔ تحسین یک کار زیبا که موفق در جلب محبوبیت عامه می‌شد مورد انکار قرار می‌گرفت به این اعتبار که این راهی ست بسوی ابتذال منقدان ارزش نقاشی را به عنوان یک کار هنری زیر سوال می گذاشتند و با بکارگیری یک مجموعه از صفت های تحقیرآمیز همچون کهنه پسند ، سترون ، بی بارو امثال آن به توصیف زیبایی هر گونه کار می‌پرداختند... در کارهای ترانسپرسیونیزم من ، اهمییت اساسی روی کمپوزیسیون و انحنای فضاهاست که در تحرک خویش امکان یک یگانگی را القا می‌کنند... من همچون کانت به شدت احساس میکنم که زیبایی لازمه خوش آیندی ست زیرا که می‌تواند موجب خوش آیند دیگران نیز بشود و بنا براین سلیقه فقط در جامعه ممکن می‌شود. همچنین در هر مورد زیبایی، به خصوص در نقاشی، چیز زیبا هنگامی که به پنداشت آن میاندیشیم بایست خوش آیند باشد و نه آنکه چگونگی انگاشت موچب خوش آیند باشد. و چنین ست که من فکر میکنم که پیش درآمد بیانیهٔ ترانسپرسیونیزم باید آنچه که در این زیر می‌آید را در بر گیرد:

چه در نقاشی، چه در مجسمه سازی، و به راستی در همهٔ هنر ها ی تجسمی ... تا به آنجا که در شمول هنرهای زیبایند، کمپوزیسیون اصل اساسی ست.آنچه که بنیان سلیقه را تشکیل می‌دهد تنها خوش آیند احساسی نیست که بل تمامیت آن برانگیختگی ست که فرم برمی انگیزد.

برای تماشای آلبوم بخشی از کارهای گیتی در قالب فایل  پی.دی. اف اینجا را کلیک کنید