You should install Flash Player on your PC

جشنواره سینمایی مانهایم/ هایدلبرگ، وبازداشت مستند سازان ج.ا

 آرشیو

 خانه نخست

 بصیر نصیبی

جشنواره سینمایی مانهایم/ هایدلبرگ، وبازداشت مستند سازان ج.ا

 

در ارتباط با بازداشت مستند سازان*، جشنواره ی مانهایم/ هایدلبرک** آلمان اطلاعیه ای منتشر کرده که نمی توان از آن به سادگی گذشت پس اجازه بدهید روی چند بند آن مکث کنیم.

 قبلا بگویم که جشنواره ی مانهایم یکی از قدیمی ترین جشنوارهای فیلم در آلمان است که 60 سال سابقه ی فعالیت دارد که بطور همزمان در دو شهر نزدیک بهم برگذار می شود .البته سینمای ج. اسلامی هم در این جشنواره سالهاست حضور دارد اما چون این جشنواره ،شیر و پلنگ وخرس تقسیم نمی کند برای آخوند ها وفیلمسازانشان چندان جذابه تبلیغاتی ندارد وروی آن خیلی حساب باز نمی کنند.بهر حال اطلاعیه جشنواره ی مانهایم در این زمینه متفاوت است با دیگر اطلاعیه های دیکته شده در دیگر جشنواره ها در ارتباط با بگیر وببند های اخیر ج. اسلامی.

 اول بخشی از اطلاعیه را بخوانید:

"«جشنواره بین المللی فیلم مانهایم-هایدلبرگ، عاجزانه اما با خشم تمام، اقدام های بی رحمانه و غیر انسانی حکومت ایران را که یادآور آلمان نازی است، محکوم می کند."

مدیران جشنواره مانهایم هایدلبرگ همچنین از جشنواره های دیگر خواسته اند که دست به "اقدام قابل توجه" بزنند و اعلام کرده اند که در حال حاضر فقط فیلم هایی را نشان خواهند داد که علیه حکومت ایران باشد اما به این شرط که سازندگان آنها قبلا کشور را ترک کرده باشند و زندگی شان در خطر نباشد.

این جشنواره همچنین از جشنواره های سینمایی دیگر خواست که نهادهایی را که با حکومت ایران همکاری می کنند، از جمله بنیاد سینمایی فارابی و موسسه رسانه های تصویری را موقتا از شرکت در جشنواره های خود محروم کنند»

 البته خشم مسئولین جشنواره قابل درک است اما چرا تقاضایشان عاجزانه است واز چه شخص ویا مقامی تقاضای عاجزانه دارند؟ اگر خوب به متن بیانیه توجه کنید در می یابید که مدیران جشنواره ،جمهوری اسلامی را با آلمان نازی مقایسه می کنند، غرابت نظام جمهوری اسلامی با حکومت نازی و مشابهت سینمای جمهوری اسلامی به  سینمای دوره ی نازی ها دیگر مسئله عیانی شده است من خود سالهاست که در این زمینه گفته ام، نوشته ام، سخنرانی کرده ام و یک پژوهش 50 صفحه ای انجام داده ام اما کو گوش شنوا؟ منتها جشنواره ها ی غربی ودر کنارشان جشنواره ی مانهایم تاکنون در برابر یک نظام نا انسان وبیرحم هیچ خشمی بروز نمیدادند و چه خوب که  یکی از این جشنواره ها اعتراف می کند که نظامی که سینمایش را گسترش میدهند نظیر نازی هاست.

 دومین پیشنهاد مدیران جشنواره هم قابل توجه است آنها خواسته اند در حال حاضر فیلمهایی را نشان دهند که علیه حکومت ایران باشد البته با این شرط که سازندگان آن ها قبلا ج. اسلامی را ترک گفته باشند.

 طوری مسئولین محترم جشنواره صحبت می کنند که انگار صد ها فیلم علیه جمهوری اسلامی در داخل تهیه شده که فستیوال ها برای تنبیه نظام مقدس فقط آن فیلم هایی را نمایش دهند که مخالف نظام است.

 خدمت مدیران محترم جشنواره ی مانهایم عرض می شود که فیلمهای علیه ج. اسلامی در سینمای غیر رسمی وزیر زمینی ایران ساخته می شود که سازندگان آن نه با وزارت ارشاد تماس دارند ونه به جشنواره غربی راهی !  ونه نام واقعیشان را اعلام می کنند. البته فیلمی از جعفر پناهی با عنوان « این فیلم نیست» که در همین دوران ساخته شده، دارد در جشنواره ها می چرخد ،جمعی هم حتما فیلم را دیده اند البته تا حالا کسی نگفته است این فیلم علیه جمهوری اسلامی ساخته شده ولی اگر هم به فرض این چنین باشد که نیست، بر اساس استنباط مدیران جشنواره ی مانهایم ،انواع واقسام جشنواره ها که برای نمایش «این فیلم نیست» با هم مسابقه گذاشته اند خودشان برای سازنده فیلم و همکارش مجتبا میر طهماسب که دوباره دستگیر شده خطر ایجاد کرده اند .

 نکته قابل اهمیت دیگر در بیانه جشنواره ی مانهایم به چشم میخورداین پیشنهاد است که نهادهایی را که با حکومت ایران همکاری می کنند، از جمله بنیاد سینمایی فارابی و موسسه رسانه های تصویری را موقتا از شرکت در جشنواره های خود محروم کنند.

 چه خوب که مسئولین جشنواره اعتراف می کنند که بنیاد فارابی و رسانه ها ی تصویری خود وردست همان وزارت ارشاد ج. اسلامی هستند وتابع فرامین ارتجاعیش ودر جهت بقای نظام مقدس حرکت می کنندواین پیشنهاد که سر انجام جشنواره ها ازپروژه ی حمایت از سینمای جمهوری اسلامی دست بر دارند یک راه ثمر بخش برای به بن بست کشاندن سینمای تبلیغی/ صادراتی است اما چرا موقتا؟ مگر این نظام را خودشان با نازی ها در یک کفه نمی سنجند؟ می توانند بگویند که از این پس دیگر مبلغ سیاست های فرهنگی نظام نیستید وقتی موقتا از آنها فاصله می گیرند ،معنایش اینست که برای آنها فقط سلب آزادی از مستند ساز ها خشم آور است ویا اینکه خشم آنهابه خاطر مغلوب شدن باند شبه اصلاح طلب در خیمه شب بازی خرداد 88 است وگر نه ،این نظام بافت مافیایی دارد، راست وچپ و میانه در بافت چنین نظامی به واژه هایی بی معنا تبدیل می شوند. نکند به تعبیر اینها اگر آنگونه که صادق صبا مدیر بخش فارسی بی بی سی وعده داده این سینماگر ان بزودی آزاد شوند - امید این که این اتفاق بیفتد -، خشم آنهاهم فرو کش می کند و رژیم فاشیستی، ناگهان ودر یک چشم بر هم زدن دمکرات ومردمی  می شود و  ارتباط فرهنگی با این نظام هم بلامانع! .

این مستند سازان ، اول انسانند بعد مستند ساز ، هنرمند ، فیلمساز ،تا این نظام سرکوبگر هست ، قتل وتجاوز ،زندان وشکنجه، استبداد وسانسور، خفقان ودزدی ، فساد، هم  خواهد ماند پس حالاکه مسئولین فستیوال مانهایم که نکته ها ی متمایزی در بیانیه شان گنجانیده اند شایسته است  یک نظر قاطع هم در باره کلیت این نظام جبار صادر کنند وحرف آخر را بزنند  وبه مدیران بند وبست چی دیگر فستیوال ها توصیه کنند:

«تا این نظام قرون وسطی ای مردم را به اسارت گرفته است ،جشنواره ها لا اقل از نمایش آثاری که مجوز رسمی از وزارت سانسور ج. اسلامی رادارند ویا از طریق بنیاد فارابی ،خانه سینما ، رسانه های تصویری   که تابع فرامین نظامند به جشنواره ها ارسال  می شودخود داری  می کنند »

 می دانیم که موقعیتی که مجسمه اغواگر اسکار برای فیلم می سازد با هیچ یک از جشنواره های  دیگر غرب قابل مقایسه نیست .برای اینکه این اقدام جشنواره در حد شعار بی پشتوانه باقی  نماند  یک حرکت اعتراضی مشترک را علیه کاندید شدن یک فیلم معمولی *** با محتوایی ضد زن با عنوان «جدایی نادر از سیمین »برای اسکار 2012که تمام ضوابط وخط قرمز های نظام مقدس را رعایت کرده ویک فیلم دولتی است ومقامات دولت احمدی نژاد هم بار ها به دولتی بودن آن اشاره کرده اند تدارک ببینید. مقدمات کار را  دولت احمدی نجات طوری جور کرده وچنان سرمایه ای برای شهرت فیلم وکارگردانش اصغر فرهادی خرج می کنند که هیچ بعید نیست بتوانند به قصد ونیت نا مبارک خود که نمایش رشد هنر وسینما در طول عمر ننگین ج. اسلامی وبه خصوص بعد از سرکوب وحشیانه جنبش مردمی سال 88 است دست یابند.اگر مدیران فستیوال ها نمی دانستند ،بدانند که جمهوری اسلامی یک نظام تروریست ساز است ونیروهای اعزامیش در هر جا که منافع نظام ایجاب کند دست به عملیات تروریستی میزنند اگر واقعیت را بخواهید نه این مستندسازان ونه بازیگران وکارگردانان وخبر نگارانی که این سالها  اسیر می شوند زندانی سیاسی  نیستند بلکه اینان گروگان سیاسی هستند  دلایلی که برای به اسارت کشاندن اینان اعلام کرده اند همه پوچ وابلهانه است، آخوند های مکار با توقیف وبازداشت این ها هم زیر عنوان وثیقه پول کلانی به جیب میزنند هم میخواهند از اسرا وسیله ای بسازند بر ای معامله. ضمن اینکه از هر اقدا م برای رهایی حتا یک انسان باید پشتیبانی کرد اما محدود کردن  ظلم و  جور وستم آخوند های آدمخوار  به گرفتاری چند فیلم و چند فیلمساز هیچ بهره ای ببار نمی آورد.

 تا این نظام  و همه دستجات وباند ها وجناح ها یش ،چه اصلاح طلب نما باشند وچه اصول گرا وچه ملی/ مذهبی وچه ...ساقط نشوند راهی به سوی رهایی گشوده نخواهد شد.

بصیر نصیبی

9/10/2011

www.cinemaye-azad.com

* ناصر صفاریان، مجتبا میر تهماسب،مهرداد زاهدیان، هادی آفریده، محسن شهنازدار، کتایون شهابی ( کتایون شهابی مستند ساز نیست بلکه تهیه کننده فیلم است واداره کننده غرفه های بازار فیلم ) 

  **خبر نامه ملی ایرانیان  به نقل از گزارش  سحام نیوز

 

 ***توهم بی طرفی در فیلم جدایی نادر از سیمین در وبلوگ آزاده سپهری

  http://azadeh-sepehri.blogspot.com/2011/09/blog-post_09.html

 * بعد از چاپ این مطلب در دیدگاه وتا کنون  3 تا از مستند سازان خوشبختانه آزاد شدند.

 

اشتراک گذاری:

Share