You should install Flash Player on your PC

سپاسگزاری

  حرف ها و خبرها

  خانه نخست

 

سپاسگزاری

 


انتشار سایت سینمای آزاد با استقبال ومحبت بسیار یاران وهمراهان برخورد کرد. در این مدت ایمیل ها ی بسیاری در یافت کردیم  که ضمن پشتیانی از این حرکت یاد آوری وتذ کر هایی نیز دزجهت پیشرد اهدافمان داشته اند، دوست داشتیم که بخشی از این ایمیل ها را برای اطلاع دیگرخوانندگان سایت   منتشر کنیم، اما نمی دانستیم که ایا این اجازه را داریم یا نه؟ از کسانی که به خصوص مطلبشان حاوی انتقاد ویا پیشنهاد نیز هست خواهش می کنیم اگر نامه شان جنبه خصوصی دارد یا دآوری کنند. تا ما دستمان در انعکاس نظرها باز باشد.

مدیران سایت ها ی در تبعید و وبلوگ های داخل ایران  نیزحضور سایت سینمای آزاد را تبریک گفته اند ، همراهی وهمد لی این عزیزان را پاس میداریم .

 ترتیب کنونی به روز شدن سایت هر 15 روز یکبار است. اینبار به میزان مطالب دیگران افزوده شده واین روش را ادامه خواهیم داد، همینطور درهمه بخش های سایت مطالب، عکس ها وسندهای جدید خواهید یافت، بخش فایل های صوتی را هم فعال کرده ایم.

باصمیمانه ترین درود ها

 وعده ی بعدی ما 15 روز دیگر .

5 دسامبر  2007  بصیر نصیبی. زاربروکن/ آلمان