You should install Flash Player on your PC

حرفها و خبرهای هنر و سینما (شماره 33)

  حرف ها و خبرها

  خانه نخست

حرفها وخبرهای هنر و سینما (نشریه شماره 33)

*خبرها ی سینمایی علی سیفی ایرلند

 

 

 نهمین جشنواره بین المللی سینمای تبعید در سوئد29-23 اکتبر 2009 گوتنبرگ – سوئد چها رمین جشنواره تئاتر ایرانی در ها ید لبرگ  ۲۷ تا ۳۱ ژانویه   ۲۰۱۰ دهمین جشنواره تئاتر و هنرهای نمایشی ایران در تبعید (گوهر مراد) از 10 سپتامبر تا بیست و هفتم سپتامبر در پاریس نگاهي كوتاه به برخي از فيلمهاي روز جهان گفتگوي ويژه با لانگ نگويناسامی 600 سینماگر و... که به باند خامنه ای پیوستند و سرکوب وحشیانه مردم را تائید کردند (فایل PDF) 

•دنیا خانه من است

نهمین جشنواره بین المللی سینمای تبعید

29-23 اکتبر 2009 گوتنبرگ – سوئد

بدینوسیله برنامه ریزی نهمین دوره جشنواره بین اللملی سینمای تبعید را به آگاهی سینماگران و دست اندرکاران تولید فیلم وعلاقمندان به فرهنگ و هنربا لنده می رسانیم .

کارنامه بیش از یک دهه حضورجدی این جشنواره درزندگی فرهنگ وهنر جهانی ، به ویژه نقش آن درانعکاس و شناساندن آثار سینماگران تبعیدی و مهاجر، گواه روشنی بر ضرورت و تداوم حرکت برگزاری جشنواره سینمای تبعید است :

- جشنواره سینمای تبعید می کوشد محلی باشد برای نمایش آثارسینمایی و برخورد آزاد اندیشه های سینماگران تبعیدی و مهاجرجهان ، صرف نظراز تعلق های ملی- نژادی و مذهبی آن ها.

- جشنواره سینمای در تبعید با بهره گیری ازهنرسینمای بالنده ، درراستای دفاع از آزادی بیان و اندیشه ،توسعه دمکراسی و عدالت اجتماعی می کوشد.

- جشنواره سینمای تبعید حکومت های دیکتاتوری و همسان سازی اید.لوویکی آن ها را عاملان اصلی آوارگی و پناهندگی انسان ها می داند ودراین راستا با برنامه های سینمایی به روشنگری می پردازد.

- جشنواره سینمای تبعید درجهت تقویت تفاهم گروه های قومی ، همزیستی آنها ، و توسعه چند گانگی فرهنگی در کشورهای پناهنده پذیر تلاش می کند.

 

جشنواره سینمای تبعید سینماگران و تهیه گننده گان فیلم را دعوت به شرکت دردوره جدید جشنواره می کند ، و برای بخش ها و برنامه های زیرفیلم می پذیرد:

بخش اصلی جشنواره

• تبعید تجربه ای جهانی

بخش نمایش فیلم های سینماگران تبعیدی ومهاجر. برای شرکت دراین بخش از نظرتم و موضوع محدودیتی وجود ندارد. فیلم ها می توانند در شکل ها ی داستانی ، مستند ، نقاشی متحرک ویا تجربی باشند.

 

بخش ویژه

• سینمای زیرزمینی ایران

o فیلمها یی که بر بنیاد دگراندیشی و باورمندی به دمکراسی ، نوگرایی درشکل و بیان هنری – درتقابل با نظام سیاسی و ارزشهای مسلط تنیده شده در بافت اجتماعی فرهنگی و هنری جامعه ایران ، و در نفی آن ها ساخته شده باشند.

o فیلم ها می بایستی بطورآزاد ،جدا از سیستم کنترل دولتی ویا نهادهای موازی وابسته به آن ها در داخل ایران ساخته شده باشند .

o فیلم ها می با یستی مستقل ازمجاری جاری نظارت بر پخش ونمایش دولتی و یا صنفی رسمی به نمایش عمومی درآمده باشند.

o برای فیلم های درخواست شرگت دراین بخش هیچ گونه محدودیتی از نظر موضوع ، شکل و نوع بیان و مدت زمان وجود ندارد.

بورس تولیدی - ویژه

جشنواره سینمای تبعید در جهت تقویت کار قیلمسازی زیرزمینی در ایران و درراستای حمایت از روند آزادی ونو اندیشی در عرصه فرهمگ و هنر، بویژه سینما در ایران دو کمک هزینه تولیدی به دو فیلمساز یا گروه تولیدی زیر زمینی در داخل ایران به مبلغ 2000 دلاربه هرگروه 1000 اهداء می کند.

یک هیئت مرکب ازنمایندگان نهادهای فرهنگی و هنری سوئدی گروه های واجد شرایط کمک   هزینه را انتخاب می کنند.

توصیه می شود :

برای حفظ امنیت وپیش گیری ازپی گرد های پلیسی ، از فیلمسازان ویا گروه های تولیدی علاقمند به شرکت دراین بخش جشنواره، تقاضا می شود که آثارشان را بطورغیرمستقیم ، با استفاده ازامکانات دوستان و آشنایان خود در کشورهای دیگر- فیلم هایشان را برای دفتر جشنواره ارسال نمایند.

قیلمسازان و گروه های تولیدی می توانند مسثقیما پرسشنامه درخواست شرکت در جشنواره را درصفحه اینترنتی جشنواره پرکنند.

 

   پانوراما- تصاویر نقاط آتش

برنامه آزاد برای نمایش فیلم هایی در باره تنش ها، برخوردها و مسائل بحرانی نقاط پر تلاطم جهان، از جمله در باره :

- عراق ، مسئله اشغال و مقاومت

- فلسطین بویژه غزه

- افغانستان ، بویژه مسائل زنان

- و.....

برای این بخش آثارقیلمسازان غیر تبعیدی و غیر مهاجر پذیرفته می شود.

 

کودکان بدون برگه اقامت

فیلم هایی در باره وضعیت کودکان و نو جوانان پناهجوی در انتظار اقامت.

برای این بخش آثارقیلمسازان غیر تبعیدی و غیر مهاجر پذیرفته می شود.

 

زنان فیلمساز تبعیدی

برنامه ای مستقل برای نمایش فیلم هایی که توسط زنان فیلمساز تبعیدی/مهاجر ساخته شده باشند. این برنامه کوششی است در شناخت ویژه گی ها و چگونگی نگاه فیلمسازان زن تبعیدی- انعکاس مسائل آنها و دغدغه های ذهنی شان در فیلم.

 

بخش های جنبی

نگاهی دیگر

آثار سینماگران غیر تبعیدی و غیر مهاجرکه تم و موضوع فیلم های آنها درباره مسائل وضعیت    زندگی تبعیدی ها و مهاجرین باشد.

 

اودیسه سینما - اودیسه آزادی

برای این بخش فیلم هایی پذیرفته می شود که موضوع آ نها درباره تلاش ها ومبارزات آزادی خواهانه انسان ها ، عدالت جویانه و علیه نابرابری های اجتماعی.

برای این بخش آثارقیلمسازان غیر تبعیدی و غیر مهاجر پذیرفته می شود.

 

مقررات شرکت دادن فیلم برای نمایش در جشنواره

- جشنواره سینمای در تبعید ، یک جشنواره غیررقابتی است .

- آثار سینماگران غیر تبعیدی و غیر مهاجر برای برنامه های زیر پذیرفته می شود:

نگا هی دیگر ، اودیسه سینما - اودیسه آزادی ، پانوراما- تصاویر نقاط آتش ، کودکان بدون برگه اقامت

- فیلم ها در قطع 35 میلیمتری و 16 میلیمتری و آثار ویدئویی در فرمات های Beta ، DV.Cam یا DVD برای شرکت در جشواره پذیرفته می شوند.

- کمیته انتخاب فیلم جشنواره ازمیان فیلم های متقاضی شرکت در جشنواره ، فیلمهای برنامه ها را انتخاب می کند .

- برای شرکت در جشنواره می بایستی پرسشنامه شرکت در جشنواره همراه با نسخه بازبینی DVD فیلم حداکثر تا15 آگوست   (August ) 2009 به دفترمرکزی جشنواره درکشور سوئد ارسال شود.

علا قمندان برای کسب اطلاعات وآشنایی بیشتر می توانند به سایت اینترنتی جشنواره مراجعه کنند ویا به وسیله پسست الکترونیکی با دفتر جشنواره تماس بگیرند.

کمیته برگزار کننده جشنواره

• سایت اینترنتی ، پست الکترونیکی و آدرس پستی دفتر جشنواره :

www.exilefilmfestival.com

E- mail : info@exilefilmfestival.com 

 exile.filmfestival@usa.net

 

Exile Film Festival - Main Office

P.O. BOX 7308

402 36 Gothenburg - Sweden

TEL/FAX : + 46 (0) 31 14 54 47

     

Exile Film Festival - French Office

E- mail: fr-office@exilefilmfestival.com

 

Exile Film Festival, USA Office

E- mail : us-office@exilefilmfestival.com

  

چها رمین جشنواره تئاتر ایرانی در ها ید لبرگ

 ۲۷ تا ۳۱ ژانویه   ۲۰۱۰

دعوت از گروه های  تئاتری  خارج از کشور

چهارمین جشنواره تئاتر ایرانی درها ید لبرگ از۲۷ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۰ برگزار خواهد شد. از همه ی گروه های تئاتری ایرانی خارج کشور که علاقمند به شرکت در این جشنواره هستند دعوت می شود تقاضای خود را همراه با سا بقه گروه تئاتر,خلا صه نما یش به صورت (pdf, doc) چند قطعه عکس از نمایش و فیلمی از اجرا یا تمرین نمایش  (DVD, VHS)  تا تاریخ ۳۱ اگوست ۲۰۰۹ به دفتر جشنواره ارسال کنند .

Adresse: Boje Kulturverein

Postfach 12 05 29, 69067 Heidelberg

Tel.: 06322 5861 & 01716771461

theatergruppe.boje@gmx.de

 

دهمین جشنواره تئاتر و هنرهای نمایشی ایران در تبعید (گوهر مراد)

 (با هدف معرفی هنرمندان مهاجر یا تبعیدی، از ملیتهای مختلف)

 از 10 سپتامبر تا بیست و هفتم سپتامبر در :

 

L’Espace Quartier Latin 

37, rue de Tournefort  75005 Paris

Métro  Place Monge (ligne 7)

 

بخش نخست از10 سپتامبر تا سیزده سپتامبر  :

 پنجشنبه 10 سپتامبر

ساعت 30: 18

ـ گشایش جشنواره ( ويژه ميهمانان جشنواره با دعوت قبلي ) :

ـ معرفی فستیوال     

ـ بخشی از نمایش (کمدی انتقادی) "سرزمین موعود

    ـ اجرای موسیقی  توسط گیسو شاکری آوازخوان معترض تبعیدی (میهمان جشنواره از سوئد)

ـ پذیرایی از میهمانان

ساعت 30: 20  نمایش (کمدی انتقادی) "سرزمین موعود"، کارگردان: آنا کوتیس نوشته و بازی : شهراز شاکری و آنا کوتیس (به فارسی و فرانسه)، ماجرا های یک دختر جوان ایرانی در گذر زندگی ، نگاهی طنزآمیز و پیش بینی نشده بر جامعه و زندگی غربی امروزی 

     

جمعه 11 سپتامبر

ساعت 30: 18 نمایش (کمدی انتقادی) "سرزمین موعود"، کارگردان: آنا کوتیس نوشته و بازی : شهراز شاکری و آنا کوتیس (به فارسی و فرانسه)،

ساعت: 20:30 نمایش "فراموشی ممنوع" کارگردان کریستیان لدرو  (درباره ی نهضت مقاومت فرانسه در برابر نازی ها) ، به فرانسه

شنبه 12 سپتامبر

ساعت 00: 18معرفی کتاب و  شعر خوانی با فریبرز علی محمدی  "ف. شبانه"، (به فارسی)، ورود آزاد، پذیرایی از میهمانان

ساعت 30: 20

 سخنرانی گیسو شاکری هنرمند معترض تبعیدی با عنوان" زنان آزادیخواه، پیش رو و هنرمند معترض " ضمن معرفی کتاب جدیدش "کلثوم ننه" (به فارسی)، بحث و گفتگو 

        

یکشنبه 13 سپتامبر

ساعت 30: 16 شعر و موسیقی با مریم ضرغامی و  ثریا صدقی ( اشعار از قره العین، پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد) به فارسی

ساعت 03: 17بزرگداشت صادق هدایت،  برنامه ای از فتنه مقدم، ( به فارسی و فرانسه)

بخش دوم فستیوال، از هجدهم تا بیست و یکم سپتامبر

 

جمعه 18 سپتامبر

ساعت 30: 18 نمایش "فراموشی ممنوع" کارگردان کریستیان لدرو  (درباره ی نهضت مقاومت فرانسه در برابر نازی ها) ، به فرانسه

ساعت 00: 21 نمایش داستان و شعر و موسیقی از گیلدا شاهوردی (به فرانسه و فارسی)

شنبه 19 سپتامبر

ساعت 30: 18  نمایش "چه اتفاقی افتاده است" نوشته، کارگردانی و بازی اریک میلوک، پدرو ویانا (به فرانسه)

ساعت 00: 21 "قوی تر از دیگری" به کارگردانی فریبرز دفتری،  بازیگران : اوا روسینیول، تیشکووس کایا و فریبرز دفتری (به فرانسه)

یکشنبه 20 سپتامبر

ساعت30: 15 " داستان های فتنه" ، نورنگ و تورنگ، نمایش برای کودکان، نویسنده و کارگردان :  فتنه       (داستان به زبان فرانسه و ترانه ها به زبان فارسی)

ساعت 00: 17 " رام دام " ، ماری دو فروال، نویسنده و کارگردان منتقد، چکیده ای از نوشته هایش را، همراه با موسیقی میخواند، (به فرانسه)

ساعت 00: 18 روخوانی نمایشنامه "سورپریز"  کاظم شهریاری ( به فارسی و فرانسه)،ورود آزاد-   بحث و گفتگو

ساعت 00: 20  نمایش داستان و شعر و موسیقی از گیلدا شاهوردی (به فرانسه و فارسی)

بخش سوم فستیوال، از بیست و پنجم تا 27 سپتامبر

 جمعه 25 سپتامبر

 ساعت 30: 18  نمایش مجدد (کمدی انتقادی) "سرزمین موعود"، کارگردان: آنا کوتیس نوشته و بازی : شهراز شاکری و آنا کوتیس (به فارسی و فرانسه)،

ساعت 00: 21 نمایش مجدد "چه اتفاقی افتاده است" نوشته، کارگردانی و بازی اریک میلوک، پدرو ویانا (به فرانسه)

شنبه 26 سپتامبر

ساعت 30: 18 نمایش مجدد "قوی تر از دیگری" به کارگردانی فریبرز دفتری،  بازیگران : اوا روسینیول، تیشکووس کایا و فریبرز دفتری (به فرانسه) 

ساعت 00: 21 نمایش "لا پاپالاگی" نوشته، کارگردانی حمید رصا جاودان، بازیگران : باس دهم، بر اساس گفته های فوویاوی رهبر قبیله ی تیاویا (به فرانسه)

یکشنبه 27 سپتامبر

ساعت 00: 15بزرگداشت دکتر غلامحسین ساعدی (گوهر مراد)،  برنامه ای از فتنه مقدم، ( به فارسی و فرانسه)،    

ساعت 00: 17 نمایش مجدد "لا پاپالاگی" نوشته، کارگردانی حمید رصا جاودان، بازیگران : باس دهم، بر اساس گفته های فوویاوی رهبر قبیله ی تیاویا (به فرانسه)

ساعت 30: 18 مراسم پابانی فستیوال، نمایش شعر و موسیقی با کاظم شهریاری (فرانسه و فارسی).

ـ پذیرایی از میهمانان

امكان هرگونه تغييري در برنامه هاي جشنواره، بدون اعلام قبلي وجود دارد.

*از پذيرفتن كودكان زير چهار سال، معذوريم ( براي كودكان بالاي چهار سال داشتن بليط ورودي ضروري است).

**  وروديه عادي  : 14 يورو/ ويژه : 8 يورو كودكان و دانشجويان و غير شاغلين با ارائه كارت، از تخفيف ويژه برخوردارند.   ( كارت اشتراك  برای 4  نمايش :(عادي : 35 يورو/ ويژه : 25يورو

*** به دليل محدوديت جا (كوچكي سالن ) حتما جاي خود را از قبل تهيه كرده و حداقل نيم ساعت قبل از شروع برنامه، در محل اجراي نمايش، به گيشه مراجعه بفرماييد

 تلفن هاي جشنواره : 07 68 12 09 06 /  16 20 42 45 01

**** لطفا از آوردن دوربين عكاسي و فيلمبرداري خودداري فرماييد. 

***** بليط ورودي تعويض و پس گرفته نميشود.

 E- mail:  artenexil@free.fr / Site: http://www.artenexil.net/B2.htm

 

 *نگاهي كوتاه به برخي از فيلمهاي روز جهان:

1-دشمنان عمومي:اكنون دهه 30 ميلادي است و امريكا در يك افسردگي شديدي فرو رفته است.اما درحاليكه عموم مردم امريكا از اين بلايا در رنج هستند،يك قهرمان درهيبت يك دزد پرجذبه بانك به نام «جان ديلينجر(جاني دپ)» مي يابند  كه دزديهاي بي پروايش،شكستنهاي هيجان انگيز ميله هاي زندان،باعث بدست اوردن شهرت غير معمولي به نام «دشمن شماره يك عموم مردم» برايش گشته است.در اين حين يك رئيس اف بي اي،به نام «جي ادگار هوور(بيلي كرادوپ)» و ماموردرجه يكش، به نام «ملوين پورويس(كريستين بيل)»،مسئول دستگيري جان ديلينجر مي گردند.ملوين پورويس يك گروهي از ماموران را جمع مي كند تا فردي را كه در راس همه تحت پيگردان امريكاست را رديابي كنند.نويسندگان فيلمنامه،«مايكل مان»،«رنان بنت»و«ان بيدرمن» بوده و فيلم به كارگرداني «مايكل مان» مي باشد.

 

2-دروغهاي شخصي پيپا لي:يك فيلم ، روانكاوانه چندلايه ايي از يك زن و زندگيهاي چندگانه اش.«پيپا لي(رابين رايت پن)»،زني است كه به ظاهر نقش همسر فداكار،مادر مفتخر و دوست قابل اعتماد را ايفا مي كند.اما پيپاي واقعي با دروغهايش پشت چهر هايي كه او پس از ازدواج با «هرب(الن اركين)» براي خودش ساخته، پنهان گشته است.حال با بحران هويتي كه براي پيپا بوجود امده،احساس نا خوشايندي به او دست مي دهد.همچنان كه همسرش را پس از بازنشسته شدن به سوي «كانتيكات» همراهي مي كند، تشخيص مي دهد كه بايد احساس واقعي اش نسبت به خودش را دريابد، او مي بايست با گذشته اش مواجه گردد. نويسنده و كارگردان فيلم «ربكا ميلر» مي باشد.

 

-The Hangover3-خماري):سه دوست تازه داماد، زماني كه در لاس وگاس از خواب بيدار مي شوند، احساس سردرد شديدي مي كنند درحاليكه از يكي از تازه دامادان به نام «داگ(جاستين بارتا)»، اثري نمي يابند. يك زنگ تلفن،همه تازه عروسها را وحشتزده و هراسان مي كند.اين حادثه درست دوروز پيش از جشن ازدواج رخ مي دهد، هنگامي كه داگ با سه نفر از رفقايش به مناسبت جشن مجردي پيش از ازدواج، به لاس وگاس مي رود.اما دوستانش، هنگامي كه روز بعد از خواب بيدار مي شوند، هيچ چيزي به خاطر نمي اورند، انان با تعجب مشاهده مي كنند كه هتلي كه در ان بسر مي برده اند، به خاكروبه ايي مبدل گشته و يك ببر در حمام ديده مي شود و يك بچه در صندوق! نويسندگان سناريوي فيلم،«جان لوكاس» و «اسكات مور» و كارگردان هم، «تاد فيليپز» مي باشند

4-پرستارخواهرم:يك ماجراي اخلاقي معما برانگيز كه خانواده ايي بخاطر يك بيماري مزمن، از هم فرو مي پاشد.«انا فيتزجرالد(ابيگايل بريسلين)» به منظور نجات خواهرش، «كيت(سوفي واسيليوا) ، پا به عرصه اين جهان گذاشته است.

اما اكنون او در سن 13 سالگي، اين پرسش را از نقش و كاركرد خود مبني بر اهداي ژنتيكي، براي درمان سرطان خون كيت، مي كند.جراحي، تزريق خون و سرنگ، اگر كيت در بيمارستان بستري شود، انا هرگز از كنار او نخواهد رفت.نويسندگان فيلم،«نيك كاساوتز» و «جرمي لون» بوده و كارگردان،«نيك كاساوتز» مي باشد.

  گفتگوي ويژه

 

«لانگ نگوين»، برنده جايزه هنرهاي بصري و بازيگر بيش از دوجين فيلمها و نمايشنامه هاي تلويزيوني است.لانگ دوبار برنده جايزه بهترين هنرپيشه شده است، يكبار براي فيلم «سفر دورو درازي از پاييز»،درفستيوال «نيوپورت بيچ» سال  2006 ، و بار ديگر براي فيلم كوتاه «اپسارا» در فستيوال فيلمهاي مستقل كاليفرنيا به سال 2003.او همچنين در فيلمهايي مانند:«بهشت و زمين(به كارگرداني اليور استون)»، «عمليات دامبو دراپ(به كارگرداني سايمون وينسر)»،«به سوي هواي رقيق(به كارگرداني رابرت ماركوويتز)»،«اژدهاي سبز(ساخته تيمي بوي)»،«برندان گمشده( اثريوجين برادي)»و «صبر گرگ صحرايي(ساخته جان اگلسون)»،به ايفاي نقش پرداخت.فزون بر اين، اعتبار و شهرت لانگ، مديون برنامه هاي تلويزيوني مانند:«CSI:NY»،«روياهاي امريكايي»،«JAG»،«بخش سرقت و جنايت»،«John Doe»و «اميد شيكاگو» نيز مي باشد.بعلاوه لانگ، يك نقاش چيره دست مي باشد وكارهايش را در سطح جهاني به معرض نمايش گذاشته است.نمايشگاه كارهاي متوسط لانگ، در سال 2003،در موزه هنرهاي «سن جوزه»، تكميل شد.نمايشگاه قديمي به موزه هنر «هيلستروم» در «مينسوتا» در فوريه سال 2005 منتقل شد. نقاشيهاي لانگ، در كلكسيون ابدي موزه هنر «اكلند»،موزه هنرهاي «سن جوزه» وموزه «تريتون» در «سانتا كلارا» گردامده است.در ميان بسياري از جوايزي كه وي كسب كرده، موفق به دريافت جايزه ملي براي هنرهاي اعطايي و همچنين جايزه از بنياد «فليش هاكر» شد، بعلاوه دوبار جايزه انجمن هنرهاي كاليفرنيا را اخذ نمود.

 

بيژن تهراني:شما يك هنرمندي هستيد كه در بسياري از زمينه هاي گوناگون از جمله نقاشي، مجسمه سازي، و بازيگري فعاليت داشته است.چگونه مي توانيد در همه اين زمينه ها كار كنيد و حتي در عين حال به عنوان يك معلم هنر هم تدريس كنيد؟

لانگ نگوين: با خوش شانسي(با خنده)!منظورم از خوش شانسي اينست كه بسياري از اين چيزهايي كه انجام داده ام، همرا با شانس بسياري بوده.براي هنرمند بودن،شما نياز به خوش شانسي زيادي براي زنده ماندن داريد، براي بازيگر بودن، نياز به شانس رفتن براي برگزاري يك برنامه راداريد،و براي معلم بودن هم نيازمند شانس داشتن توانايي ارتباط برقرار كردن با دانش اموزانتان و كمك به انها براي يادگيري را داريد.دراين حالت من 3 بار خوش شانس بوده ام، چراكه هرسه كار را جادو كرده ام.خوشبختانه براي من اين كار، به نحوعالي انجام شد، براي اينكه انها همديگر را تكميل كردند.با يك معلم بهتر بودن و ايجاد ارتباط بهتر با شاگردانم، يادگرفتم كه يك بازيگر بهتري شوم.با يادگيري بهتربازيگر بودن،عميقتر به پوست شخصيتهايم فرو رفتم وبيشتربا احساساتم در تماس شدم،درنتيجه من يك نقاش بهتري شدم،وانگاه شما مي توانيد با هرچيز ديگري ارتباط برقرار كنيد.من خيلي شادمانم از اينكه توانستم نهايتا پيوندي ميان اين سه شكل هنري بيابم و فقط مي توانم حدس بزنم كه ارتباط، ذات همه نظمها و ديسيپلينهاست.

 

بيژن:ايا فكر مي كنيد كه زندگي اتان، بي مانند باشد، چراكه از جنگ ويتنام امده اييد و زندگي مشقت باري را داشته و شاهد بسياري از سختيها بوده اييد؟ شما مانند افرادي كه در اسايش زندگي مي كنند نيستيد و زندگي را بخشيده اييد.مي دانيد كه اين گرانبها ترين چيز ممكنه است كه هر لحظه امكان ان دارد كه از ادمي گرفته شود. بنابراين شما مشتاقانه مي خواهيد كه سرگذشتتان را از شيوه هاي گوناگون ابراز احساسات، بيان كنيد؟

لانگ: قطعا اين رويدادها به طرز شگفت انگيزي،به من در نقاشي، بازيگري و تدريسم كمك نموده اند.من فكر مي كنم زماني كه شما در شرايط سختي مانند جنگها، مانند بيكاري، مرگ اعضاي خانواده قرار داريد، هيچ گونه منفعت احتمالي نمي بينيد، چراكه انقدر گرفتار رنجها هستيد و اين تجربه را بدست مي اوريد، شما درميابيد كه درهايي راگشوده ايد كه به شما كمك مي كند كه به چيزهاي ديگر مرتبط شويد.جنگ ويتنام تاثيربزرگي روي هنرم گذاشت و شخصيتم را شكل داد.بدون اين جنگ، من ادم خيلي متفاوتي مي شدم. امدن به امريكا، بقا يافتن به عنوان يك پناهنده،زندگي تشكيل دادن،يادگيري زبان انگليسي، وهمچنين زنده نگه داشتن يك فرهنگ متفاوت، تجربه عجيبي براي من بود.من نمي توانم به هر كسي اينها را پيشنهاد كنم(خنده)، اما خيلي ارزشها در ان ديدم.اين يك بركتي است پس از زنده ماندن.

بيژن:من به يك چيزي معتقدم كه هنرمنداني كه از شرايط سختي مي ايند،ازادي عمل بهتري در ابراز احساساتشان دارند در مقايسه با انهاييكه در اسودگي زندگي مي كنند.ايا فكر مي كنيد كه اين باور درست است؟

 

لانگ:من فكر مي كنم كه تجربه مشكلات، ذات هر زندگي و شرايطي است، چه روحي، چه جسمي.هرطور كه ما در زندگيمان ان را به كار بريم، همان گونه مي شويم.فقط به خاطر اينكه من بازمانده جنگ هستم، به اين معني نيست كه از هركسي سختيهاي بسياري داشته ام، يا احساساتم را بهتر مي توانم نشان دهم.من تنها مي توانم بگوييم كه مصائب زندگي شخصي ام، يكي از پايه هاي خلاقيت كاري ام مي باشد.

 

بيژن:ايا فكر مي كنيد كه مردم هنوز علاقه مند به شنيدن درباره ستم و دشواريهايي كه هنرمندان خارجي با انها مواجه هستند، مي باشند؟ايا فكر مي كنيد هنوز فايده ايي در گوش دادن به داستانهاي زندگي و تجارب انها و انچه كه انها مي خواهند بگويند، وجود دارد؟براي اينكه من مي بينم كه هم اكنون گرايش در هنر، بيشتر به سوي سرگرمي مي رود.در زمينه سرگرمي، بسياري،هنگامي كه دوست ندارند داستانهاي غم انگيز بشنوند، خواهان نزديكي هنر و سرگرمي هستند.

 لانگ:من فكر مي كنم كه همه ما در يك سطح جهاني تنبل هستيم.بيشتر تماشاگران، خواهان ديدن فيلمهاي«fell-good» هستند، بعد همه انها از اينكه فيلمها فرمولي وخسته كننده هستند، مي نالند.بيشتر هنرمندان و تهيه كنندگان، از دايره پولسازي و ساخت فيلمهاي بي خطر، خارج شدند.در هردوسو تلاشهايي مي شود.از جنبه هنري به نظر من(بويژه هنرمندان خارجي)، ما مي توانيم تلاش كنيم مردم را بهتر درك كنيم.من ايمان دارم كه اگر هنرمندان بتوانند به هسته جهاني در كارهايشان دست يابند، تماشاگري وجود خواهد داشت.

بيژن:فكر مي كنيد كه انچه كه شما در كارهايتان،با فيلمهاييكه بازي كرده اييد، و كارهاي هنريتان، مي خواهيد ابراز كنيد، تنها گوياي داستان گذشته نيست، كه بيانگر انچه كه ممكن است در اينده رخ دهد، چراكه شما خيلي چيزها را در زندگي اتان تجربه كرديد؟

لانگ:نه، من فكر نمي كنم كه كسي بتواند چنين كاري كند.از سوي ديگر، هرچيزي در زندگي داراي ان كيفيت جهاني است كه ما مي توانيم نگاه اجمالي به پيشرفتشان در گذرگاه زمان بياندازيم.براي نمونه با نگاه كردن به يك جوانه لوبيا به سيستمهاي دانه،ساقه،ريشه وبرگها، كسي مي تواند دانه اصلي را در گذشته، و ساقه رسيده در اينده را ببيند.

بيژن:يك چيزي كه شما ذكر كرديد كه بسيار جالب بود، اهميت قائل شدن بر رشد شخصي اتان بود،يك چيزي كه  مرا هم دلنگران مي سازد (من هم با هنرمندان و شاگردان جوان سروكار دارم)،فرديگرايي افراطي است.برخي درون دنياي خودشان، منزوي شده وبراين باورند كه تنها مي بايست نسبت به وضعيت اشان از جنبه هنري، نگران باشند.شما اين وضعيت را چگونه مي بينيد و چگونه اين حالت شامل حال شما مي شود؟

لانگ: راست مي گوييد.برخي از هنرمندان خيلي عاشق خودشان مي باشند و خيلي در در افكار خامشان مي مانند و چيز تازه ايي ياد نمي گيرند، به انديشه من زندگي خيلي جالب است، ان شما را وادار مي كند كه در يك لحظه زندگي كنيد واز ان بگذريد .اين اساسا مانند الان است كه شما يك پرسشي از من مي كنيد،من مي توانم با دادن يك پاسخ ساده و استاندارد به شما، يك بازي بي خطري انجام دهم، يا به شما گوش دهم و در يك ان، يك چيز واقعا شخصي دهم.تا چه اندازه هنر درون احساسات يك هنرمند مي باشد، تا چه اندازه هنر ميان تاثير متقابل يك هنرمند با دنياي بيرون اش مي باشد، و تا چه ميزان هنر نيرو و جبر زندگي-سرنوشت است، بدبختي، و ديگر رويدادهايي كه رخ مي دهند، بيرون و درون زندگي يك نفري را شكل مي دهد.مطمئن نيستم، ولي  مي دانم براي من كه اين مسئله تنها درمورد جمع اوري اطلاعات و اگاهيها نيست، اين درباره اين است كه چگونه شما زندگي مي كنيد و چگونه نسبت به ان احساس مي كنيد.اين سوخت كارهاي ماست.

بيژن:ما هردو از فرهنگها يي كه مي ايم كه در ان روابط  با دوستان، اعضاي خانواده، و همسايه ها خيلي نزديك و احساسي است.يك چيزي كه من مورد زندگي هنرمندان در امريكا به ان توجه كرده ام،اين است كه در كشورهاي ديگر اجتماعاتي براي هنرمندان وجود دارد كه از كافي شاپها ومكانهاي گوناگوني كه مي توانند افكار و ايده هايشان را باهم سهيم باشند ودرباره كارهايشان صحبت كنند.اين كار كمك به ايجاد يك نوع شيوه ايي از نوعي فرهنگ مي كند.اينجا مي بينم كه  هنرمندان خيلي منزوي هستند و به ندرت ميان هنرمندان نوعي از تعامل ديده مي شود.ايا فكر مي كنيد كه اين يك چيز گمشده ايي در سراسر جهان است يا بيشتر مختص اينجاست؟

لانگ:من فكر مي كنم اين كار يك فايده ديگري دارد.هروضعيتي فوائد و مضرات خودش را دارد.در يك فرهنگي كه بسيار پرورش دهنده مي باشد، هنرمندان فايده هاي مختلفي از ان بدست مي اورند.در يك فرهنگ ديگري كه به گوشه رانده شده، هنرمندان گونه هاي ديگري از فوائد را بدست مي اورند.اين بستگي به هنرمند دارد،شما در جستجوي محيطي هستيد كه برايتان خوب باشد.زمانهايي هست كه شما هيچ گزينه ايي نداريد، و بايستي بهترين كارتان را انجام دهيد.و در هر شرايطي، شما مي توانيد كاري بكنيد، و اين طبيعت هنر مي باشد.در اين روش، اين كار خيلي مثبت بوده، براي اينكه به چيز زيادي احتياج نداريد، يك نفر مي تواند با يك قلم و كاغذ شروع كند، من منكر بروز مشكل منزوي شدن نيستم، تنها مي گويم كه ان مي تواند فوائد خودش را داشته باشد.برخي مي گويند كه زندانها بنياد انزوا را مي نهند و براي كساني است كه مجازات مي شوند، اما افرادي را مي بينيم كه در جستجوي مكانهايي مانند معابد هستند تا ارامش بدست اورده واز شر افكارشان  رهايي يابند.همه اينها به خود شخص بستگي دارد، من نمي گويم كه امريكا مشكلي ندارد،اينجا شرايط متفاوت است، مانند مثلا استانبول يا پاريس، رشد دهنده نيست، اما امريكا ان را دارد.

 

بيژن:به نظر من يك چيزي كه مي توانيم بگويم،اينست كه درباره كاليفرنيا مي گفتم كه لوازم ويژه ايي ندارد.شما مي توانيد چادرتان را نصب كرده، پرچمتان را بالا برده و با هويت خودتان، بخشي از يك زندگي در اينجا شويد.اين مسئله يك چيز بزرگي در اينجاست.قبل از انكه از پرسشم دور شوم، مي خواستم در مورد اينده اتان بپرسم. ايا برنامه ايي براي ساخت فيلمهاي كوتاه، مستند و فيلمهاي بلند به عنوان يك كارگردان داريد؟

لانگ:هنوز نه، من سرگرميهاي بسياري با پوشيدن كلاه  دارم.

بيژن:شما يك كارگردان بزرگي هستيد.ايا اي به مدرسه بازيگري رفته ايد، يا بدون هيچ تجربه ايي وارد اين حيطه شديد؟

لانگ:خب، اين چيزي درباره زندگي به شما مي گويد. خيلي خنده داره،.من من اصلا نقشه اي براي تحصيل در زمينه بازيگري در سر نداشتم، اما در سال 1992، اليور استون مرا براي فيلم بهشت و زمين، صدا كرد.من براي افتتحايه فيلم به سن فرانسيسكو رفتم، و به نوعي در ان شركت نمودم.اين چگونگي شروع من بود.من هرگز پول زيادي براي اموزش ديدن نداشتم، اما به برخي از كلاسهاي شبانه رفتم و عملا خيلي چيزها سر كار ياد گرفتم.من خيلي خوشحالم كه سرنوشت، اين در را به روي من باز كرد.

بيژن:ايا بازيگراني هستند كه كارشان را دنبال مي كنيد؟

لانگ: من واقعا دانيل دي لوييس را دوست دارم.او براستي يك استاد تغيير فرم مي باشد.او در فيلم «دار ودسته نيويوركي»، يك قصاب بود و در فيلم «خوني به پا خواهد شد»، به نقش يك كاوشگر نفت در امد.دقيقا در اينجا، نشانه حقيقي يك هنرمند ديده مي شود، او همه زمان كار نمي كند، ولي وقتي كاري مي كند، براستي انجام مي دهد.من بازيگران مرد و زن بسياري را دوست دارم.تو چه طور؟

بيژن:خيلي زيادند، بازيگران مورد علاقه من به زمانهاي گذشته بر مي گردد، افرادي كه به صنعت فيلمسازي حيات بخشيدند.